8 Mart 2015 Pazar

KESİR PROBLEMLERİ

Bu sayfada kesirlerle ilgili farklı problemler anlatacağım.

1.Kızının yaşı annesinin yaşının 2/5'si kadar olup yaşları toplamı 56 ise kızın ve annenin yaşı kaçtır?

AÇIKLAMA: Kızının yaşı annesinin yaşının 5'te 2'si kadarmış, yani annenin yaşı 5 birim ise kızının yaşı 2 birimdir.
Yaşları toplamı 56 ise   5+2=7 birim=56'dır. 56'yı 7 birime bölersek 56/7=8    1 birim=8 ise;
      2 ile çarparsak kızın yaşını 5 ile çarparsak annenin yaşını buluruz.
                  2x8=16 kızın yaşı
                  5x8=40 annenin yaşı   

SORU 1: Oğlunun yaşı babasının yaşının 2/6'si kadar olup yaşları toplamı 72 ise oğlunun ve babasının yaşları kaçtır?

SORU 2: Küçük sayı büyük sayının 1/5'i kadar olup iki sayının toplamı 84 ise küçük ve büyük sayı kaçtır?

SORU 3: Kızının yaşı annesinin yaşının 2/7'si kadar olup yaşları farkı 45 ise kızının ve annesinin yaşları ve yaşları toplamı kaçtır? (birim değerini bulurken; 7+2 değil 7-2 olacak)

SORU 4: Küçük kardeşin boyu büyük kardeşin boyunun 2/3'si kadar olup, boyları farkı 25 cm ise küçük ve büyük kardeşin boyları kaçar cm'dir?

SORU 5: Kısa ipin boyu uzun ipin boyunun 3/4 'ü kadar olup boyları toplamı 98 cm ise, kısa ve uzun ipin boyları ve boyları farkı kaçtır?


                                                                                                                  Murat TÜRKAN

25 Ocak 2015 Pazar

ARDIŞIK SAYI PROBLEMLERİ


                                        ARDIŞIK SAYI PROBLEMLERİ
1. Aşağıdaki ardışık üç sayının toplamlarını bulunuz.
a. 24+25+26              b. 38+40+42                c. 45+50+55              d.350+400+450
 
 
 
2. Aşağıdaki ardışık beş sayının toplamlarını bulunuz.
a.   46+47+48+49+50       b.   66+68+70+72+74           c.130+140+150+160+170
 
 
 
3. Aşağıdaki yedi ardışık sayının toplamlarını bulunuz.
14+16+18+20+22+24+26               45+50+55+60+65+70+75               31+33+35+37+39+41+43
 
 
 
 
4. Aşağıdaki dört ardışık sayının toplamlarını bulunuz.
141+142+143+144                  501+502+503+504                      258+259+260+261
 
 
 
Üç toplamalı bir işlemde birinci toplanan

3782,ikinci toplanan 2457,  toplam 9816’dır.

Üçüncü toplanan kaçtır?

 
4 kişilik bir ailede birinci çocuğunun boyu

138cm,ikinci çocuğun boyu 141 cm, anne ikinci

çocuktan 26cm,baba birinci çocuktan 41 cm uzun

olduğuna göre bu ailenin boylarının uzunlukları

toplamı kaç santimetredir?

 
Ardışık 4 çift sayının en küçüğü 240 ise bu sayıların

toplamı kaçtır?

 
Atalay doğduğunda ablası 9,annesi 37 yaşındaydı.

Atalay’ın şimdiki yaşı 11 olduğuna göre 3 sene

sonra üçünün yaşları toplamı kaç olacaktır?

 
37 ile 51 arasındaki tek sayıların toplamı kaçtır?

 
Aralarında ikişer cm uzunluk farkı bulunan 5 kumaş parçasından en uzunu 48 cm’dir. Buna göre bu kumaş parçalarının toplam uzunluğu kaç cm olur?

 
Hangi sayı 500 ile toplanırsa sonuç 8412 olur

 
1 limon 180 Kr’tur. Bir kivinin fiyatı, bir limon fiyatından 45Kr fazladır. 1 limon ve 2 kivi alan bir kişi manava kaç Kr öder?

 
 Bir kümeste 3 horoz, 17 tavuk ve horozlarla tavukların toplam sayısının 14 fazlası kadar hindi vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?

 
                                                                                             MURAT TÜRKAN-Blog sahibi
 

6 Mayıs 2014 Salı

3.SINIF SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ

SEBEP-SONUÇ

1. “Selma elini yıkayınca suyu kapatır, akşamları ışığı söndürüp erkenden yatardı.Bu yüzden………”
Yukarıdaki cümleyi en uygun hangisi tamamlar?
A.Su ve elektrik faturaları az tutardı.
B.Faturalar çok yüksek tutar.
C.Anne ve babası üzülür.

2.Sinema veya TV’de gösterilen filmlerdeki silahlı sahneler kesinlikle yasaklanmalı.Çünkü…………
Cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir?
A.Çocuklar silahı sever.
B.Silah, tehlikeli ve barışçı olmayan bir alettir.
C.Silahı yalnızca asker ve polis kullanmaz.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz?
A.Kış gelince kar yağar ve havalar soğur.
B.Sonbahar gelince havalar soğur ve yağmur yağar.
C.Sağlığımızı korumalıyız.

4. “………………….Çünkü oyunda mızıkçılık yapıyorsun.”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A. Bahçede oynamak ister misin?
B.Seninle oyun oynamaktan hoşlanıyorum.
C. Seninle oynamak istemiyorum.

5. “…………….Çünkü çok yorgundum.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur?
A. Dün akşam erkenden uyudum.
B.Dün akşam çok yemek yedim.
C. Bugün gezmeye gideceğim.

6. “Türkiye’ye birçok turist gelmektedir. Çünkü………………………………..”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?
A. Okullar açılmadan ülkemizi gezmek istiyorlar.
B.Türkiye’de eğlenip dinleniyorlar ve tarihi yerleri geziyorlar.
C. Uçaklar ,turistleri ülkemize taşımaktadır.


7.  “Dün akşam geç yattığım için ……………….”
Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edebilir?
A. sabahleyin kalkıp yatağımı topladım.
B.çok güzel bir film vardı.

C. bu sabah uyanmakta zorlandım.

8. “Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü ……..”
Cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur?
A.yarın resim dersimiz var.
B.çantamı hazırlayacağım.
C.arkadaşlarımla oyun oynadık.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A.Kutunun içinde ne vardı acaba?
B.Boyu kısa olduğundan musluğa yetişemiyor.
C.Gözlerinin içine bakıp konuştu..

10. “Annemle babam şehir dışına gittiler bu yüzden…………….” Cümlesinin aşağıdakilerin hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?
A.anneannemlerde kalacağım.
B.beni teyzemlere bıraktılar.
C.kardeşimle oyun oynadık.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A.Ne zaman geleceğini bilmiyorum.
B.Geç geldiği için özür diledi.
C.Elektrikler kesildi bu yüzden resmimi yapamadım.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A.Telefonda sesi farklı geliyor.
B.Kapının kilitli olduğunu bilmiyordum.
C.Çok yorulduğundan hemen yattı.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi  yoktur?
A.Sınavı kazanmak için çok çalışıyor.
B.Annem en sevdiğim yemeği yapmış.
C.Okula geç kaldığından koşuyor.


14.Aşağıdaki tümcelerden hangisi “neden-sonuç” belirtmektedir?
A.Sevgi spora çok meraklıdır.
B.Didem her zaman dikkatlidir.
C.Özgür, planlı çalıştığı için başarılıdır.


15. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde bir sonuç bildiriyor?
A.Bu çiçekler çok güzel.
B.Deniz hastalandığı için doktora gitmiş.
C.Sınavda çok zor sorular vardı. 


4 Nisan 2014 Cuma

TOPLAMA ÇIKARMA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER

1. Hangi sayının 2 katının 18 fazlası 44'tür?                 2. Hangi sayının 3 katının 14 eksiği kaçtır?

Çözüm :  bilinmeyen sayıya X dersek;
                                                                                3. Hangi sayının yarısının 34 fazlası 66'dır?
               2 X+18=44
               2 X = 44-18
               2 X = 26                                                   4. Hangi sayının 1/4'ünün 9 eksiği 13'tür?
                X=26/2
                X=13.....bilinmeyen sayı 13'tür
                                                                                5. Hangi sayının 5 katının 1/3'ü 25'tir?

25 Mart 2014 Salı

3.SINIF AÇI VE AÇI ÇEŞİTLERİ-AÇI PROBLEMLERİ

AÇI VE AÇI ÇEŞİTLERİ
   
    2 tane doğrunun,2 tane doğru parçasının,2 tane ışının yada bunlardan birer tanenin birbirini kesmesi ile aralarında oluşan açıklığa AÇI denir. 

    Eğer kesişim tam dik olarak oluşmuşsa dik açı deriz.Dik açının ölçüsü 90 derecedir.  

    90 dereceden küçük açılara dar açı,90 dereceden büyük açılara geniş açı deriz.

    180 derecelik açıya ise doğru açı adını veririz.

                                                            AÇI PROBLEMLERİ

  1.  47 derecelik dar açının dik açı olabilmesi için kaç dereceye ihtiyaç vardır?

          dik açı 90 derece olduğu için;   90-47=43  
          43 derecelik açı ile 47 derece 90 derecelik dik açı olur.

  2. 15 derecelik bir açının en küçük geniş açı olabilmesi için kaç derecelik açıya ihtiyaç vardır?

           90 derece dik açıdır.1 derece sonrası yani 91 derece geniş açının başladığı açıdır.
               Yani en küçük geniş açı 91 derecedir.
                    91-15=76        

  3. Doğru açıdan kaç derece çıkarılırsa en büyük dar açı olur?

          Doğru açı 180 derecedir,en büyük dar açı ise dik açının 1 derece küçüğüdür,yani 89 derecedir.180-89=91

  4. Doğru açıdan dik açı çıkarılırsa geriye kaç derecelik açı kalır?

         Doğru açı=180 derece
         Dik açı=90 derece                     180-90=90 (yine dik açı derecesi kalır.)

  5. En büyük dar açının en küçük geniş açı olması için kaç dereceye ihtiyaç vardır?

      en büyük dar açı 89 derecedir,en küçük geniş açı ise 91 derecedir. Bu nedenle;
                                                  91-89=2     2 dereceye ihtiyaç vardır.

                                                                                          Murat TÜRKAN ( Blog yazarı)