4 Nisan 2014 Cuma

TOPLAMA ÇIKARMA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER

1. Hangi sayının 2 katının 18 fazlası 44'tür?                 2. Hangi sayının 3 katının 14 eksiği kaçtır?

Çözüm :  bilinmeyen sayıya X dersek;
                                                                                3. Hangi sayının yarısının 34 fazlası 66'dır?
               2 X+18=44
               2 X = 44-18
               2 X = 26                                                   4. Hangi sayının 1/4'ünün 9 eksiği 13'tür?
                X=26/2
                X=13.....bilinmeyen sayı 13'tür
                                                                                5. Hangi sayının 5 katının 1/3'ü 25'tir?

25 Mart 2014 Salı

3.SINIF AÇI VE AÇI ÇEŞİTLERİ-AÇI PROBLEMLERİ

AÇI VE AÇI ÇEŞİTLERİ
   
    2 tane doğrunun,2 tane doğru parçasının,2 tane ışının yada bunlardan birer tanenin birbirini kesmesi ile aralarında oluşan açıklığa AÇI denir. 

    Eğer kesişim tam dik olarak oluşmuşsa dik açı deriz.Dik açının ölçüsü 90 derecedir.  

    90 dereceden küçük açılara dar açı,90 dereceden büyük açılara geniş açı deriz.

    180 derecelik açıya ise doğru açı adını veririz.

                                                            AÇI PROBLEMLERİ

  1.  47 derecelik dar açının dik açı olabilmesi için kaç dereceye ihtiyaç vardır?

          dik açı 90 derece olduğu için;   90-47=43  
          43 derecelik açı ile 47 derece 90 derecelik dik açı olur.

  2. 15 derecelik bir açının en küçük geniş açı olabilmesi için kaç derecelik açıya ihtiyaç vardır?

           90 derece dik açıdır.1 derece sonrası yani 91 derece geniş açının başladığı açıdır.
               Yani en küçük geniş açı 91 derecedir.
                    91-15=76        

  3. Doğru açıdan kaç derece çıkarılırsa en büyük dar açı olur?

          Doğru açı 180 derecedir,en büyük dar açı ise dik açının 1 derece küçüğüdür,yani 89 derecedir.180-89=91

  4. Doğru açıdan dik açı çıkarılırsa geriye kaç derecelik açı kalır?

         Doğru açı=180 derece
         Dik açı=90 derece                     180-90=90 (yine dik açı derecesi kalır.)

  5. En büyük dar açının en küçük geniş açı olması için kaç dereceye ihtiyaç vardır?

      en büyük dar açı 89 derecedir,en küçük geniş açı ise 91 derecedir. Bu nedenle;
                                                  91-89=2     2 dereceye ihtiyaç vardır.

                                                                                          Murat TÜRKAN ( Blog yazarı)

16 Şubat 2014 Pazar

ARDIŞIK SAYILAR

                                                              ARDIŞIK SAYILAR
 
        Ardışık doğal sayılarla ilgili sorular sık sık karşımıza çıkabilmektedir. 2,3,4,5,6 ardışık sayı ile ilgili alıştırmalar ve problemlerle karşılaşabilmekteyiz.
 
       2 ARDIŞIK SAYININ TOPLAMI İLE İLGİLİ SORULARIN ÇÖZÜMÜ
 
  2 ardışık sayının toplamı verilip bu sayılardan küçük yada büyük olan isteniyorsa,bunu bulmak için kuralımız;
          Verilen toplamdan 1 eksiltiriz.(2 ardışık sayı arasında fark 1 olduğu için)
Eksiltikten sonra kalanı 2'ye böleriz. Bulunan sayı iki sayıdan küçük olandır.Bu sayıya 1 eklersek diğer büyük olan sayıyı buluruz.
 
Örnek; Ardışık 2 doğal sayının toplamı 147 ise bu sayılardan büyük olan kaçtır?
 
Çözüm: 147-1=146        146/2=73........2 ardışık sayıdan küçük olan
                                                   ardışık olduklarından 73+1=74...2 ardışık sayıdan büyük olan
 
                                         73+74=147     
 
Örnek; Ardışık 2 doğal sayının toplamı 191 ise bu sayılardan küçük olan kaçtır?
 
Çözüm: 191-1=190    190/2=95 ........2 ardışık sayıdan küçük olan
                                               ardışık olduklarından diğeride 96'dır
            
                                         95+96=191
 
                                                      ÖRNEK SORULAR
 
1. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 113 ise bu sayılardan büyük olanın 4 fazlası kaçtır?
 
2. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 157 ise bu sayılardan küçük olanın 3 eksiği kaçtır?
 
3. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 185 ise bu sayılardan büyük olan kaçtır?
 
4. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 243 ise bu sayılardan küçük olanın 18 fazlası kaçtır?
 
5. Ardışık 2 doğal sayının toplamı 329 ise bu sayılardan büyük olanın 3 katı kaçtır?
 
 (BİR SONRAKİ YAYINIMDA 3 ARDIŞIK SAYININ TOPLAMINI ANLATACAĞIM)
 
 
                                                                       Murat TÜRKAN-Blog Yazarı(Sınıf Öğretmeni)
 
 
 Sizde bu blogda yazmak, paylaşımlarda bulunmak istermisiniz? Sadece soru yada konu değil makale de yazabilirsiniz.Öğrencilerinize blog üzerinden de ödevler verebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız fineline001@hotmail.com mail adresimden ulaşabilirsiniz.
 
 

7 Şubat 2014 Cuma

Kat ve fazlalık problemleri


                                                   Kat ve fazlalık problemleri

      1)      Yeşim’in cevizleri kardeşinin cevizlerinin 5 katından 7 eksiktir. Yeşim ile kardeşinin               cevizlerinin farkı 57 olduğuna göre Yeşim’in kaç cevizi vardır?

Kardeşinin cevizleri A ise Yeşim’in cevizleri 5A-7’dir.  Farkları 57 ise ;

ÇÖZÜM:              A-5A-7=57……4A=57+7……4A=64 ise; …….A=64/4=16

                       -7 eşitliğin diğer tarafında +7 olur                 
                                   
2)      Fatih ile Adem’in yaşları toplamı 63 dir. Fatih’in yaşı , Adem’in yaşının 3 katından 5 eksik olduğuna göre Adem kaç yaşındadır?

ÇÖZÜM:      Adem’in yaşına B diyelim Fatih’in yaşı 3B-5 olur.

                     Yaşları toplamı 63 olduğundan;                                         Fatih ise;3x17-5=46’dır.

                     B+3B-5=63 diyebiliriz.

                     4B=63+5                                                                                         46+17=63

                     4B=68…B=68/4 ise;   B=17…..Adem 17 yaşındadır.

      3)  Yaşları toplamı 36 olan iki kardeşten, büyüğünün yaşı küçüğünün 2 katıdır. Büyük kaç yaşındadır?

      4) Okulumuzdaki erkek öğrenciler kız öğrencilerin 4 katından 9 fazladır. Erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin farkı 81 olduğuna göre sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır?

      5) Ceyhun ile Cevdet’in paraları farkı 25  ¨ dır. Ceyhun’un parası Cevdet’in parasının 5 katından 5 ¨ fazladır. Ceyhun’un kaç ¨’sı vardır?

     6) Anne ile kızının yaşları toplamı 90 dır. Annenin yaşı kızının yaşının 2 katından 9 fazladır. Kız kaç yaşındadır?

    7) Bir zarf ile bir kağıda 90 ¨ verdim. Zarfın fiyatı, kağıdın fiyatının 4 katı olduğuna göre  bir zarf kaç ¨ dır?

    8) İki sayının toplamı 56 dır. Bir sayı diğerinin 3 katı olduğuna göre bu sayıları bulunuz.

    9) Bir kümesteki hindi ve ördeklerin sayısının  farkı 66’dır . Hindiler ördeklerin sayısının 4 katının 15 fazlasıdır. Kümeste kaç hindi vardır?

  10) İki sayının toplamı 197 dir. Bir sayı diğerinin 5 katından  5 fazladır.Küçük sayıyı bulunuz.

  11) Bir basketbol karşılaşmasını izleyen erkek seyircilerin sayısı bayan seyircilerin sayısının 4 katından 3 fazladır. Erkek ve bayan seyircilerin sayılarının farkı 39 olduğuna göre kaç erkek seyirci vardır?

 12)  Baba ile oğlunun yaşları toplamı 56’dir. Babanın yaşı  oğlunun  yaşının 3 katı  olduğuna göre babanın yaşı kaçtır?

  13) Cebimdeki paranın 4 katı ile 2 katının toplamı 84 ¨ ’dir. Cebimdeki para kaç  ¨ ’dir?

  14)  Bir kümesteki tavukların 3 katı ile 1 katının farkı  32’dir. Bu kümeste kaç tavuk vardır?

 
                                                                  Murat TÜRKAN-Blog Sahibi

8 Ocak 2014 Çarşamba

ÇARPMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

Çarpma işlemini kullanabileceğimiz matematik konularından biriside ''ALAN HESAPLAMALARI''dır. Hep çarpma işlemi konusunda kendimizi geliştirirken aynı zamanda Alan Hesaplamalarınıda öğrenmiş oluruz.
 
 
1. Bir kenarı 12 cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir?
 
 
2. Kısa kenarı 16 cm,uzun kenarıda kısa kenarının 2 katı olan bir dikdörtgenin alanı kaç santimetredir?
 
 
3. Kısa kenarı 17 metre, uzun kenarı ise kısa kenarından 7 metre fazla olan bir bahçenin alanı kaç metrekaredir?
 
 
4. Uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan bir dikdötrgenin kısa kenarı 15 cm ise bu dikdörtgenin alanı kaç santimetedir?
 
 
5. Bir kenarı 8 cm olan kare ile bir kenarı 11 cm olan karenin alanları toplamı kaçtır?
 
 
6. Kısa kenarı 13 cm, uzun kenarı ise 25 cm olan bir dikdörtgenin alanı ile kısa kenarı 2 cm uzun kenarı ise 3 cm kısaltıldıktan sonraki alanı arasındaki fark kaçtır?
 
 
7. Bir kenar uzunlukları 9 cm olan eşit büyüklükteki 8 karenin alanları toplamı kaç santimetre karedir? 
 
 
8. Kısa kenarı 26 cm uzun kenarı ise 33 cm olan bir resim çerçevesi için kaç santimetrekare cama ihtiyaç vardır?
 
 
9. Kısa kenarı 20 metre uzun kenarı ise 40 metre olan bir bahçenin alanının yarısı kaç metrekaredir?
 
 
10. Uzun kenarı 44 metre kısa kenarı ise 12 metre olan bir bahçeye sera için kaç metrekare naylona ihtiyaç vardır?
 
 
                                                                 Murat TÜRKAN-Blog Sahibi(Sınıf Öğretmeni)